วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ท่านเจ้าคุณ พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายฝ่ายการศึกษามาตรวจเยี่ยม

ท่านเจ้าคุณ พระปัญญากรกวี  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการศึกษา และคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้โอวาท กับคณะครูโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

เริ่มแรกห้องเรียนไม่เสร็จ สามเณรทั้งหลายเรียนในศาลาการเปรียญในวัดดงชัย
อาจารย์พิษณุ  เล็กศิริ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พาสามเณรลูกศิษย์จาก      โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา   ได้เรียนนอกสถานที่ คือวาดภาพที่น้ำตกพัฒนา 

อาจารย์ พิษณุ เล็กศิริ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ทำการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์นักเรียน สามเณรชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑  ของ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา เรียนแบบตั้งใจมาก เพราะทุกคน มาเรียนพิเศษในวันเสาร์ ๗๕ ชั่วโมง

อ.ชญานุช ตุ้ยต๋า วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

สามเณรชั้นมัธยมปีที่๑ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  เข้าเรียนวิชาชีพ รายวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย  ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553


เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีคณะผู้ใจบุญ ได้มาถวายเครื่องกันหนาวแก่สามเณรมัยธศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรก ตอนนี้ทางโรงเรียนเรายังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเวียงชัยพิทยา ซึ่งเราก็ได้รับเมตตามหาชนในเกือบทุกเรื่อง มาโดยความศรัทธายังไม่มีงบใดจากหน่วยงานราชการมาช่วยเรา แต่เราก็สู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานศึกษาของสามเณร