วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

อ.ชญานุช ตุ้ยต๋า วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

สามเณรชั้นมัธยมปีที่๑ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  เข้าเรียนวิชาชีพ รายวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย  ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น