วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

เริ่มแรกห้องเรียนไม่เสร็จ สามเณรทั้งหลายเรียนในศาลาการเปรียญในวัดดงชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น